Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatkezelés

Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Belvárosi CND Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt 21. !/2. , cégjegyzékszám: 01-09-982460, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 23876264-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Belvárosi CND Kft. 
Székhely és levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62.
Telefonszám: +36 1 332 5092
Email cím: info@creativenails.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88887-2015.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
saját e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google és a Shopify rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Shopify, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott Google cookie-k:
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés
Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

Alkalmazott Shoprentercookie-k:
Webhelyre érkezés és webhelyen töltött idő és végzett tevékenység
Látogatások száma
Kosárba helyezett termékek

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4 Webáruházunk szerverét és e-kereskedelmi felületét a ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. E-mail címe: info@shoprenter.hu
biztosítja. 
3.5 Online bankkártyás fizetés esetén a Shoprenter a tranzakció befejezéséig tárolja a vásárlás adatait. Az adatokat a Simplepayszabvánnyal titkosítják. Az adatok a tranzakció befejezését követően törlésre kerülnek. A bankkártya adatok secure socket layer technológiával (SSL) kerülnek titkosításra, melynek típusa AES-256. A bankkártya adataihoz a Belvárosi CND Kft. titkosított formában sem fér hozzá, azokat kizárólag a biztonságos bankkártyával törénő fizetésért felelős Simplepay tárolja.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.creativenails.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR követelményei szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Belvárosi CND Kft (Székhely: 1075 Budapest,, Károly krt. 21. IV. 2. Telephely:  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62.
Magyar Posta Zrt. - házhozszállítási tevékenység
Shoprenter

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Belvárosi Creative Stúdió Bt., 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62.
Ügyfélszolgálat: info@creativenails.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

SZÜKSÉGES ADATOK

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR - General Data Protection Regulation (EU) ) 2016/679 személyes adatok feldolgozására és ezen adatok szabad mozgására vonatkozó követelményei szerint a www.creativenails.hu – nak kötelessége biztonságosan és csak a meghatározott célokra használni fel az Ön által megadott személyes adatokat.

Az  www.creativenails.hu weboldalt az Belvárosi CND Kft. cég üzemelteti, amelynek székhelye 1075 Budapest, Károly krt. 21. IV. 2. és a magyarországi cégjegyzékben a 01-09-982460 számon van nyilvántartásba véve.

A www.creativenails.hu egy személyes adatkezelő, amelyhez az adatokat Ön (az érintett) továbbít nekünk.

Miért van szükségünk adatokra?

Az Ön személyes adataira a szolgáltatások nyújtásában van szükségünk a következő célokból:

  • Megrendelések feldolgozása és a kívánt termékek és szolgáltatások biztosítása;
  • Az általunk kínált termékek és szolgáltatások értékelése céljából;
  • Hogy hozzáférést nyújtsunk a weboldalunkhoz, mint bejegyzett felhasználónak;
  • A weboldalunk és az általunk folytatott kereskedelmi ajánlat és reklámok elemzésére és fejlesztésére;
  • Hogy lehetőséget tudjunk kínálni Önnek, a vásárlásban, promóciókon, ajánlatok elfogadásában való részvételhez
  • Nem-kereskedelmi vagy adminisztratív jellegű üzenetek küldésének lehetősége (a webhely vagy felhasználói fiók változásaival kapcsolatban stb).
  • Annak érdekében, hogy ajánlatokat, promóciókat, reklám- és marketingüzeneteket küldhessünk a www.creativenails.hu  tevékenységével kapcsolatban, abban az esetben, ha kifejezte egyetértését ebben a tekintetben.

MIT FOGUNK TENNI AZ ADATAIVAL?

Az Ön adatainak tárolására Magyarországon a Shoprenter szerverén kerül sor.

A személyes adatait megadhatjuk más társaságoknak, amelyekkel partnerségben vagyunk, de csak a részükre vonatkozó titoktartási kötelezettségvállalás alapján és csak a dokumentumban említett célokra. Az online fizetések esetén kért információra a fizetési processzorok felhasználási feltételei vonatkoznak, és a www.creativenails.hu nem kér, és nem tárol semmilyen adatot a kártyájával kapcsolatban.

Információkat fogunk közzétenni, ha ez indokolt a csalásokkal szembeni védelem, a jogaink vagy a tulajdon védelme érdekében.

Előfordulhat, hogy nyilvánosságra kell hoznunk az Ön adatait is annak érdekében, hogy eleget tegyünk a hatósági jogi kérésekre való válaszadásra vonatkozó jogi kötelezettségeinknek. Személyes adatait csak akkor közöljük, ha jóhiszeműen hiszünk abban, hogy kötelesek vagyunk erre, a törvénynek megfelelően.

Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

Társaság tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.
A hírlevélre a Társaság honlapján lehet feliratkozni – vagy szóban, a telefonos ügyfélszolgálaton lehet azt igényelni.

A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés
kezelt adatok köre: név, e-mail cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti h

MENNYI IDEIG ŐRIZZŰK MEG AZ ADATOKAT?

Az Ön adatait a törvény által előírt ideig tároljuk. Ha nincsenek jogi követelmények, akkor csak addig tároljuk őket, ameddig szükségesek, szolgáltatásaink nyújtása céljából.

Az info@ccreativenails.hu címre küldött kérés alapján, vagy a webhely felhasználói fiókjában elérhető lehetőségek használatával kérheti a felhasználói fiók törlését, valamint az adatok törlését vagy anonímizálását.

MELYEK AZ ÖN JOGAI?

Ha úgy ítéli meg, hogy a mi birtokunkban lévő személyes adatai bármelyike ​​helytelen vagy hiányos, kérheti ezen információk helyesbítését vagy törlését. Ezzel kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot az info@creativenails.hu  e-mail címen.

Ha panaszt szeretne tenni az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@creativenails.hu email címen. Elemezzük panaszát és együttműködünk Önnel a probléma megoldásában.

Budapest, 2019. november 12..

Keresés